postępowanie sądowe

Sprzedaż udziałów w nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Niewodniczańskiego 18c

Przetarg na sprzedaż udziałów w nieruchomości przy ul. Niewodniczańskiego 18c w Krakowie

 

Rozstrzygnięcie sprzedaży udziałów w nieruchomości będącej współwłasnością Sebastiana Jacaka i Magdaleny Jacak

 

Syndyk masy upadłości Magdaleny Jacak nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz Sebastiana Jacaka nieprowadzącego działalności gospodarczej uprzejmie informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. w wyniku rozpoznania ofert złożonych w przetargu została wybrana oferta na sprzedaż obu udziałów włącznie w kwocie 640.000,00 zł.

Szczegóły otwarcia ofert znajdują się w protokole z otwarcia ofert dostępnym pod poniższym linkiem:

 

Scan_30-11-2020_Akt_Notarialny_Niewodniczanskiego_18C

kontakt

Potrzebujesz pomocy?

Prawnik naszej Kancelarii z chęcią pomoże Ci rozwiązać powstałe problemy.