postępowanie sądowe

Uproszczone postępowanie układowe LTL sp. z o.o.

Uproszczone postępowanie układowe LTL sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

propozycje układowe LTL

plan restrukturyzacyjny LTL sp z oo

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19, oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamiam o dokonaniu obwieszczenia w dniu 31 maja 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 103, poz. 35100, o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) wobec dłużnika „LTL” sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

 

Jednocześnie informuję, iż w/w obwieszczenie dotyczy:

 

  1. „LTL” sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000071188. Spółce nadano NIP: 6292212596 oraz REGON: 277696047.
  2. Adres siedziby dłużnika jest następujący: ul. Emilii Zawidzkiej 10A, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
  3. Dłużnika reprezentuje: Leszek Leszczyński – Prezes Zarządu. Sposób reprezentacji określono w następujący sposób: każdy z członków zarządu reprezentuje spółkę jednoosobowo.
  4. Dłużnik w dniu 24 maja 2021 r. zawarł z Radomirem Szarańcem (doradcą restrukturyzacyjnym, licencja nr 708) umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu.

kontakt

Potrzebujesz pomocy?

Prawnik naszej Kancelarii z chęcią pomoże Ci rozwiązać powstałe problemy.