postępowanie sądowe

Upadłość konsumencka - postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Adama Mosurek

VIII GUp 303/19

Pobierz postanowienie:

 

Data ogłoszenia upadłości:

3 lipca 2019

 

Postępowanie prowadzone w:

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

 

Sędzia Komisarz:

SSR Katarzyna Szymska

 

 

kontakt

Potrzebujesz pomocy?

Prawnik naszej Kancelarii z chęcią pomoże Ci rozwiązać powstałe problemy.